Number of the records: 1  

Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova

  1. P-F 19442
    Fernández Couceiro, Eduardo, 1967-
    Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova / Eduardo Fernández Couceiro. -- Vyd. 1. -- Praha : Togga, 2011. -- 96 s. : 18 cm. -- (Polemos). -- ISBN : 978-80-87258-64-4 (brož.).
    Konáč z Hodiškova, Mikuláš, 1480-1546. 16. století. 15.-16. století. 1480-1546. česká literatura - 16. stol.. humanismus (literatura) - Česko. křesťanská literatura - Česko - 16. stol.. utrakvismus - Česko - 16. stol.. interkonfesijní vztahy - Česko - 16. stol.. vydávání a distribuce knih - Česko - 16. stol.. literárněvědné rozbory. básníci - Česko - 15.-16. stol.. nakladatelé a vydavatelé - Česko - 15.-16. stol. Czech literature - 16th century. humanism (literature) - Czech Republic. Christian literature - Czech Republic - 16th century. Utraquism - Czech Republic - 16th century. interconfessional connections - Czech Republic - 16th century. publishing and bookselling - Czech Republic - 16th century. literary criticism and history. poets - Czech Republic - 16th century. publishers and publishing - Czech Republic - 16th century. Česko - náboženské a kulturní poměry - 16. stol. Czech Republic - religious and cultural conditions - 16th century. studie. studies
    821.162.3. 82.02"13/15". 27-878.3. 27-67. 655.4/.5. 27-29. 82.09. 82-1-051. 655.41-051. 2-6+316.72/.75. (437.3). (048.8)

Number of the records: 1