Number of the records: 1  

Kulturní časopisy za protektorátu (věnující se literatuře)

 1. P-DP 18152
  Uhlířová, Michaela, 1985-
  Kulturní časopisy za protektorátu (věnující se literatuře) [rukopis] / Michaela Uhlířová. -- 2011. -- 104 l., xxi l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák. -- Abstract: UHLÍŘOVÁ, M. Kulturní časopisy za protektorátu (věnující se literatuře). [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2011 ? Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 126 s. (Přílohy: Seznam zkratek, Abecední seznam legálně vycházejících kulturních časopisů za okupace, Vybrané ukázky z literárních časopisů).. -- Abstract: UHLÍŘOVÁ, M. The culture magazines in protectorat (dedicate to literature). [Diploma work/thesis.] Ústí upon Labe 2011 ? The University of Jan Evangelista Purkyně, College of Education, department of Czech studies, 126 p. (Supplements: Summary of abbreviations, Alphabetical list of legally culture magazines in protectorate, Some ilustrations of culture magazines).
  Harák, Ivo, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky
  Protektorát Čechy a Morava. nacismus. tisk. písemnictví. cenzura. literární časopisy. kolaborace. Protectorate Bohemia and Moravia. Nacizm. the press. literature. censorship. literature magazines. collaboration. diplomové práce
  (043)378.2

Number of the records: 1