Number of the records: 1  

Živý, syn Bdícího

  1. P-S 20464
    Živý, syn Bdícího = Risálat Hajj ibn Jaqzán : příběh filosofa samouka / Abú Bakr ibn Tufajl ; z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek ; překlad revidoval, doplnil a opatřil novým úvodem a poznámkovým komentářem Luboš Kropáček. -- Vyd. 2., upr. a dopl. 1. -- Praha : Academia, 2011. -- 118 s. ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 10). -- ISBN : 978-80-200-1912-7 (váz.).
    Hrbek, Ivan, 1923-1993. Kropáček, Luboš, 1939-
    Ibn Ṭufajl, Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik, 1110-1185. 12. stol. arabská filozofie - Španělsko - 12. stol.. islámská filozofie - Španělsko - 12. stol.. poznávání. filozofické myšlení. mystika. duchovní poznání. věda a víra. Arabic philosophy - Spain - 12th century. Islamic philosophy - Spain - 12th century. cognition. philosophical thought. mysticism. spiritual knowledge. science and belief. falsafa. pojednání. komentovaná vydání. essays. annotated editions
    14(=411.21). 14:28. 159.95. 101.8. 2-587. 165.322. 001:2-1. (460). (049). (0.072)

Number of the records: 1