Number of the records: 1  

20 let Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

 1. P-DP 17448
  Kloučková, Monika, 1984-
  20 let Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [rukopis] / Monika Kloučková. -- 2011. -- 61 l. : il. -- Ved. práce Vladimír Kuželka. -- Abstract: Má práce se zabývá vývojem Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v posledních dvaceti letech. Výběr tohoto tématu vyplynul z mého sedmiletého působení v tomto sboru během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. První část práce se zabývá vysvětlením pojmů sbor, sbormistr, pěvec, motivace. Druhá část přibližuje sborovou činnost na katedře hudební výchovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, samotný Dívčí komorní sbor a dále obsahuje výsledky ankety, které jsou zaznamenány jak verbálně, tak graficky. V závěru práce jsou shrnuty mé poznatky a doporučení.. -- Abstract: My thesis deals with the development of the Girls Chamber Choir from the University of Jan Evangelista Purkyně for the last twenty years. This choice came from my seven year activity in this choir during my studies at the Pedagogical Faculty of the University of Jan Evangelista Purkyně. In the first part I explain terms like choir, choirmaster, singer and motivation. The second part introduces choral activities at the Department of Music of the University of Jan Evangelista Purkyně, the Girls Chamber Choir itself and finally includes survey results, which were recorded both verbally and graphically. The conclusion part summarizes my findings and recommendations.
  Kuželka, Vladimír, 1947-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra hudební výchovy
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. pěvecké sbory. sbormistři. sborová tvorba. Sbor. sbormistr. pěvec. motivace. Dívčí komorní sbor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Choir. Choirmaster. Singer. Motivation. Chamber Choir of the University of Jan Evangelista Purkyně. diplomové práce
  78.071.2. 784.071.2. 78.087.68. (043)378.2

Number of the records: 1