Number of the records: 1  

Interpretace a metody ve vizuálních oborech

  1. P-E 6328
    Dytrtová, Kateřina, 1964-
    Interpretace a metody ve vizuálních oborech / Kateřina Dytrtová. -- Vyd. 1. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. -- 249 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- (Acta Universitatis Purkynianae ; 157. Studia artium). -- CD-ROM obsahuje obrazovou přílohu. -- 200 výt.. -- Dotisk 1. vyd. - r. 2013. -- ISBN : 978-80-7414-250-5 (brož.).
    vizuální umění. dějiny umění. výtvarné umění. předmětová didaktika. visual art. history of art. art education. teaching school subjects. monografie. monographs
    72/76:159.931. 72/76(091). 72/76:37.016. 37.016.026. (048.8)

Number of the records: 1