Number of the records: 1  

100 aktivit pro výuku angličtiny

  1. P-F 20552
    Hlavičková, Zuzana
    100 aktivit pro výuku angličtiny : práce s průřezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikačních dovedností / Zuzana Hlavičková. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2010. -- 191 s. ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-7367-769-5 (brož.).
    angličtina. jazyková výuka. globální výchova. English language. language teaching and learning. global education. metodické příručky. methodological manuals
    811.111. 81'24. 37.0-027.511. (072)

Number of the records: 1