Number of the records: 1  

"1/24

 1. U-DP 288
  Kopecký, Václav, 1983-
  "1/24" [rukopis] / Václav Kopecký. -- 2010. -- 25 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Baňka. -- Lic. smlouva. -- Abstract: práce se věnuje fotografii na pomezí filmu. vyuzití filmové estetiky ve fotografii. toť po stránce formální. Obsah čerpá z revolučních 60.let minulého století. Tématem jsou Godard, situacionisti, RAF.. -- Abstract: It's.
  Baňka, Pavel, 1941-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér fotografie
  Godard, Jean-Luc, 1930-. fotografie. film. Godard. Situacionistická internacionála. RAF. Godard. RAF. Movie. Photography. bakalářské práce
  77.03/.08. 791. (043)378.22