Number of the records: 1  

Angažované umění, umělecká skupina Czakra

 1. P-DP 16371
  Čáp, Tomáš, 1986-
  Angažované umění, umělecká skupina Czakra [rukopis] / Tomáš Čáp. -- 2010. -- 35 l. : [11] l. příl. : il. + 1 DVD. -- Ved. práce Luděk Prošek. -- Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám angažovaným uměním v ČR a uměleckou skupinou CZAKRA. V teoretické části uvádím obecné definice angažovaného umění a jeho problematiku. Rozebírám význam a funkce umělecké skupiny. Dále také příklady již existujících angažovaných skupin. Dalším bodem je samotná skupina CZAKRA, její vývoj, vedlejší aktivity a vymezování vlastního programu. V praktické části projekty jednotlivě rozebírám a u každého vysvětluji důvody, které vedly ke vzniku angažované reakce. Práce se zabývá tématy jako kritika společnosti či umění, ekologie, masmédia, národní identita nebo aktivismus.. -- Abstract: In my bachelor work is concerned in politic art and artistic group CZAKRA in Czech republic. In theoretic part I argue generally definitions and problems of politic art. I analyse the senses and functions of artistic group. I also write some examples of existing politic artistic group. Next point of work is development of group CZAKRA other activities and bordering of own conceptual program. My bachelor work is occupy by themes as critique of society, art, ecology, media, national identity or activism.
  Prošek, Luděk. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  angažované umění. umělecké skupiny. angažované umění. Czakra. kritika společnosti. umění. ekologie. masmédia. národní identita. aktivismus. politic art. Czakra. critique of society. art. ecology. media. national identity. activism. bakalářské práce
  72/76:323.212. 7.071. (043)378.22

Number of the records: 1