Number of the records: 1  

Problematika domácí péče a její specifika

 1. P-DP 16743
  Masopustová, Jana, 1967-
  Problematika domácí péče a její specifika [rukopis] : srovnání podmínek ČR a SRN = The issue of home care and its specifics : comparision of conditions in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany / Jana Masopustová. -- 2010. -- 101 l. : [22] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladislava Heřmanová. -- Abstract: Obsahem bakalářské práce je analýza vývoje domácí péče v ČR od jejich počátků až po současnost. Byla jsem vedena snahou postihnout podstatu domácí péče, její pozitiva, ale na druhé straně zjistit i případné nedostatky v této oblasti u sociálních pracovníků a samotných poskytovatelů služeb. Zaměřila jsem se na problémy, se kterými se setkávají nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale též problémy, které uvádějí samotní uživatelé služeb, v agentuře Arnika komplexní domácí péče Žatec. Na základě empirických poznatků z praxe jsme se pokusili o návrh možného zdokonalení služeb v domácí péči Arnika v Žatci. V další části jsme se zabývali porovnáním podmínek při poskytování sociálních služeb v oblasti domácí péče mezi Českou republikou a Německem. Některé poznatky z našeho výzkumného šetření mohou být impulsem pro zefektivnění systému domácí péče v ČR, zejména v okrese Žatec.. -- Abstract: The coken of the bachelor essay is realisation of analysis of home care progress in the Czech republic from from beginning till the present time. I tried to describe the principle of home care, its positive aspects, but on the other side, to find out possible deficiency of home care provider. I focused on the freguent problems, wherewith the social services are encountering. We monitored the problems mentioned by users of social services in the Agency Arnika complex home care Žatec. On grounds of empirici evidence from working experience, we attem pted to suggestion of possible service improvement in home care Arnika Žatec. In the next part, we concerned with conditions comparison in providing social services in the sphere of home care service between the Czech republic an Germany, which could become an impuls fo home care systém streamlining in the Czech republic, especially in Louny region.
  Heřmanová, Vladislava. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra psychologie
  domácí péče - Česko. domácí péče - Německo. sociální služby. bakalářské práce
  (437.3). (430). 649.8. 364.69-783.44. 364-7. (043)378.22