Number of the records: 1  

Acta onomastica

  1. P-Č 17016
    Acta
    Acta onomastica. -- Roč. 49, č. 1 (2008). -- Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995]-. -- ISSN : 1211-4413.
    evropské jazyky. etymologie. vlastní jména - Evropa. onomastika. Onomastics
    81'373.6. 81'373.2. 811.1/.2. (4). (062.552). (058)
Number of the records: 1