Number of the records: 1  

Nebeské shromáždění ve Starém zákoně

 1. P-S 19585
  Mikulicová, Mlada, 1953-
  Nebeské shromáždění ve Starém zákoně : dědictví kultur Předního východu / Mlada Mikulicová. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2009. -- 208 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-246-1629-2 (brož.).
  Univerzita Karlova
  Bible. S.Z. Bible. O.T. Boží království. nebe. předobrazy (náboženství). rituály a obřady. náboženská literatura - Blízký východ - starověk. judaismus. starozákonní proroci. biblická exegeze. literárněvědné rozbory. biblické citáty. Kingdom of God. heaven. prefigurations. rites and ceremonies. religious literature - Near East - antiquity. Judaism. Old Testament prophets. Biblical exegesis. literary criticism and history. Biblical quotations. studie. studies
  27-242. 27-144.81-175.7. 2-188.5. 2-12-021.67. 2-5. 2-29. 26. 27-244. 27-277.2. 82.09. (5-15). (048.8)

Number of the records: 1