Number of the records: 1  

33 Aussprachespiele

 1. P-F 20360
  Hirschfeld, Ursula
  33 Aussprachespiele : Deutsch als Fremsprache / Ursula Hirschfeld, Kristin Reinke. -- 1. Aufl. -- Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2009. -- 127 s. : il. + 2 CD. -- ISBN : 978-3-12-675183-4 (brož.).
  Reinke, Kerstin
  němčina. cizinci. jazyková výuka. hry. učební pomůcky. učebnice
  811.112.2. 314.151-054.6. 379.8:793/796. 371.66/.69. 81'24. (075)

Number of the records: 1