Number of the records: 1  

Příspěvek k historii osidlování Mostecka po roce 1945

 1. P-DP 15373
  Lencová, Hana, 1985-
  Příspěvek k historii osidlování Mostecka po roce 1945 [rukopis] / Hana Lencová. -- 2009. -- 111 l., [58] l. příl. : il. -- Ved. práce Zdeněk Radvanovský. -- Autor neodevzdal lic. smlouvu. -- Abstract: Práce se zabývá problematikou osídlování pohraničí českých zemí po roce 1945, konkrétně osídlováním Mostecka. V práci není proces osídlování zachycen komplexně. Pozornost je zaměřena spíše na několik dílčích problémům, které s procesem souvisely. Od obnovy správy (vznik MNV, volby do MNV), obyvatelstva na Mostecku (otázka čsl. občanství,odsun Němců, noví osídlenci) až po místní hospodářství (nedostatek pracovních sil - chemické závody, SHD, národní správa a konfiskace).. -- Abstract: This study describes the process of settlement of Czech borderland after 1945, mainly settlement of Most region. It was very difficult to describe the whole process, therefore the study concentrates on only few problems. From the restoration of goverment (creation of local people´s committees, election to local people´s committees), inhabitants of Most region (question of citizenship, transfer of Germans, new settlers) to the local economy (few manpower, national administration and confiscation of wealth).
  Radvanovský, Zdeněk, 1953-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra historie
  regionální dějiny - Most-oblast (Česko). osídlování - Most-oblast (Česko). Most (Česko : oblast). osídlování. Mostecko. odsun Němců. občanství. národní správa. osídlenci. Meziboří. místní národní výbor. okresní národní výbor. volby 1946. antifašisté. Severočeské hnědouhelné doly. Chemické závody. dekrety. settlement. region Most. transfer of Germans. citizenship. national administration. settlers. Meziboří. local people´s committee. district people´s committee. election 1946. anti-fascists. Nordbohemia brown-coal mines. chemical factory. decrees. bakalářské práce
  93/94-027.541. 325. (437.315). (043)378.22

Number of the records: 1