Number of the records: 1  

,,Bojovníci Kristovi, ne bídní zbabělci!"

  1. Pabian, Petr, 1977-
    ,,Bojovníci Kristovi, ne bídní zbabělci!" Petr Pabian.
    In: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. -- Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. -- 1. vyd.. -- V Praze : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : 2008. -- 446 s.. -- Bod. -- 978-80-7308-229-1 (FF UK : váz.). -- s. 116-122.
    hrdinství - 19.-20. stol. - Česko. politická kultura - 19.-20. stol. - Česko. články
    (437.3). 323.21. 179.6. (046)
Number of the records: 1