Number of the records: 1  

Analýza povrchových vad při výrobě měděných plechů

 1. V-DP 64
  Vrňák, Jan,
  Analýza povrchových vad při výrobě měděných plechů [rukopis] / Jan Vrňák. -- 2005. -- 48 listů, 9 listů příloh il. + 1 CD-R. -- Lic. smlouva.
  Kuśmierczak, Sylvia. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  analýza Cu plechů. bakalářské práce
  (043)378.22

Number of the records: 1