Number of the records: 1  

Daňový systém ČR v porovnání se systémy zemí EU

 1. S-DIP 715
  Musilová, Lucie, 1983-
  Daňový systém ČR v porovnání se systémy zemí EU [rukopis] = The system of taxation in Czech Republic compared with system of taxation in EU / Lucie Musilová. -- 2008. -- 59 l., 2 l. příl. : il. -- Lic. smlouva. -- Abstract: Předmětem diplomové práce " Daňový systém ČR v porovnání se systémy zemí EU``, je komparativní analýza českého daňového systému v porovnání s ostatními zeměmi EU a na základě této analýzy dát podnět k daňové reformě. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První kapitola je věnována daňovým principům, druhá část popisuje daňový systém ČR, třetí část je zaměřena na komparativní analýzu daní v EU a poslední kapitola popisuje a vymezuje oblasti českého daňového systému, kde by bylo žádoucí provést změny. Nejdůležitější změny, ke kterým by mělo dojít, jsou zejména zjednodušení a zefektivnění daňového systému, aby nenarůstaly náklady na správu a výběr daní a také aby nedocházelo k daňovým únikům díky nepřehlednosti.. -- Abstract: The object of the thesis ``The system of taxation in Czech Republic compared with system of taxation in EU", is comparative analysis of Czech taxation system and other countries of EU. Pursuant to this analysis I should give suggestion to tax reform in our country. This work is divided into four main parts: 1st part is about tax principles, 2nd part is a specification of taxation system in Czech Republic, 3th part is focus on comparative analysis of taxation systems in EU and the last one is about problems in our taxation system and how to solve them. At the end of this work I sum up the main problems: system complexity and expensiveness, etc.
  Kubátová, Květa, 1952-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie
  daňové systémy - země Evropské unie. daňové systémy - Česko. daně. rovná daň. rozpočtový deficit. daňová reforma. Evropská unie. Taxes. system of taxation. tax reform. deficit of state budget. flat tax. European union. diplomové práce
  336.143.232. 336.226.1. 336.22. 351.72. (437.3). (4). 336.221.4

Number of the records: 1