Number of the records: 1  

Vliv důlní činnosti na hydrologii oblasti Severočeské hnědouhelné pánve

 1. Z-DP 1088
  Meskařová, Jana, 1984-
  Vliv důlní činnosti na hydrologii oblasti Severočeské hnědouhelné pánve [rukopis] / Jana Meskařová. -- 2007. -- 49, 23 l., [1] l. vol. m. příl. : il. ; 30 cm. -- Abstract: Bakalářská práce obsahuje souhrnný, komplexní přehled všech informací týkajících se vodohospodářské situace v Severočeské hnědouhelné pánvi. Po úvodním popisu daného území jsem zvolila chronologický postup řazení od doby před započetím těžby, přes období jejího největšího rozmachu, až po revitalizační postupy poměrně daleké budoucnosti. Zaměřila jsem se zejména na vodohospodářská opatření, která vznikla, případně zanikla v důsledku těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi.. -- Abstract: This thesis contains comprehensive overview of water issue in Northern-bohemian brown-coal basin area. The first part describes given area. Then I choosed chronological order that starts with time before minig. Mining expansion time and future revitalisation continues. The work focusses on water management measures that originated or stoped as a consequence of mining activities.
  Říhová Ambrožová, Jana, 1972-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra přírodních věd
  těžba uhlí - environmentální aspekty. revitalizace krajiny. rekultivace. vodní hospodářství. Severočeský hnědouhelný revír (Česko). Most (Česko : oblast). protipovodňová ochrana. nádrže. brown coal mining. stream modification. riverbed removal. flood control. reservoirs. water supply. mine holes. recultivation. bakalářské práce
  351.778.3. 626/628. 502.174. 631.618. 502.5:502.174. (437.315). (437.31-17). 622.33

Number of the records: 1