Number of the records: 1  

Annual review of entomology

 1. Main entry-title Annual review of entomology (Online)
  Title statementAnnual review of entomology [elektronický zdroj].
  Issue dataPalo Alto, Calif. : Annual Reviews
  Phys.des.Annual
  Year, No.Print began in 1956.
  NoteDescription based on: Vol. 42 (1996); title from Annual reviews of biomedical sciences homepage (viewed May 8, 1999).
  Subj. Headings Environmental Sciences - Ecosystems& Ecology * Health Sciences - Morphology * Life Sciences - Entomology * Life Sciences - Evolutionary Studies * Life Sciences - Morphology * Life Sciences - Taxonomy& Systematics * Entomology. * Insects. * Insects - Periodicals.
  Availibilityplný text je přístupný pouze v rámci počítačové sítě UJEP nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu
  CountryKalifornie
  Languageangličtina
  URLSFX JIB services (Plný text)
  Document kindElectronic journal
Number of the records: 1