Number of the records: 1  

Annual review of ecology and systematics

 1. Main entry-title Annual review of ecology and systematics (Online)
  Title statementAnnual review of ecology and systematics [elektronický zdroj].
  Issue dataPalo Alto, Calif. : Annual Reviews Inc., 1970-2002.
  Phys.des.33 v.
  Year, No.Vol. 1 (1970)-v. 33 (2002).
  NoteDescription based on JSTOR World Wide Web homepage; title from title screen.
  Further as2003215253 Annual review of ecology, evolution, and systematics (Online)
  Subj. Headings Environmental Sciences - Biodiversity * Environmental Sciences - Conservation * Environmental Sciences - Ecosystems& Ecology * Life Sciences - Taxonomy& Systematics * Ecology - Periodicals. * Biology - Classification - Periodicals.
  Availibilityplný text je přístupný pouze v rámci počítačové sítě UJEP nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu
  CountryKalifornie
  Languageangličtina
  URLSFX JIB services (Plný text)
  Document kindElectronic journal
Number of the records: 1