Number of the records: 1  

textologie

 1. Topical termtextologie
  See linktextová kritika
  kritika textová
  See alsotextová analýza
  hermeneutika
  autorství literárních děl
  Linking entrytextology
  Conspect80 - Filologie
  DatabaseFile of subject terms
  References (3) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (19) - Books
Number of the records: 1