Number of the records: 1  

pedologie

 1. Topical termpedologie
  See linkpůdoznalství
  See alsoanalýza půdy
  chemie půdy
  ochrana půdy
  pedogeochemie
  pedologové
  pedoložky
  půda
  půdní mapy
  půdní rozbory
  půdní vzduch
  půdy
  bonitace půdy
  ekologie půdy
  hydropedologie
  lesnická pedologie
  pedogeneze (půda)
  pedometrika
  půdní mikromorfologie
  systematická pedologie
  typologie zemědělských půd
  úrodnost půd
  vědy o Zemi
  Linking entrypedology
  Conspect631 - Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie
  DatabaseFile of subject terms
  References (20) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (73) - Books