Number of the records: 1  

patologické závislosti

 1. Topical termpatologické závislosti
  See linkzávislosti patologické
  návykové nemoci
  nemoci návykové
  See alsoadiktologie
  modlitba za osvobození
  závislá porucha osobnosti
  alkoholismus
  drogová závislost
  gamblerství
  léková závislost
  netolismus
  závislost na pornografii
  závislost na sexu
  sociální deviace
  Linking entrypathological dependences
  Conspect159.97 - Psychopatologie
  364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  613 - Hygiena. Lidské zdraví
  616.89 - Psychiatrie
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (30) - Books
  (21) - Diploma theses
Number of the records: 1