Number of the records: 1  

lidská práva

 1. Topical termlidská práva
  See linkpráva lidská
  základní práva a svobody
  práva a svobody základní
  See alsoakademické svobody
  informovaný souhlas
  slučování rodin
  výchova k lidským právům
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  občanská práva
  ochrana lidských práv
  osobnostní práva
  politická práva
  práva dětí
  práva homosexuálů
  práva menšin
  práva žen
  právo na obhajobu
  právo na soukromí
  právo na zapomnění
  právo na život
  rovnost ras
  svoboda svědomí
  svoboda vyznání
  svoboda vědeckého bádání
  přirozené právo
  Linking entryhuman rights
  žmogaus teisės
  Pravata na čovekot
  ľudské práva
  Človekove pravice
  prawa człowieka
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  341 - Mezinárodní právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (22) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (8) - ARTICLES
  (162) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - Diploma theses
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1