Number of the records: 1  

ekologie rostlin

 1. Topical termekologie rostlin
  See alsorostlinné endemity
  dendrogeomorfologie
  aklimatizace rostlin
  ekofyziologie rostlin
  fytocenologie
  geobotanika
  introdukce rostlin
  invaze rostlin
  vegetace
  obecná botanika
  rostlinné indikátory
  rostlinné populace
  Linking entryplant ecology
  Conspect581 - Obecná botanika
  DatabaseFile of subject terms
  References (12) - File of subject terms
  (70) - Books
Number of the records: 1