Number of the records: 1  

Jankovičová, Paula

  1. Personal nameJankovičová, Paula
    Source data foundActa Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika
    DatabaseFile of personal names and family names
    References (1) - Books
Number of the records: 1