Number of the records: 1  

Anylýza českého překladu díla Sue Townsendové: The Queen and I

 1. Title statementAnylýza českého překladu díla Sue Townsendové: The Queen and I [rukopis] / Martina Gőttlichová
  Additional Variant TitlesKrálovna a já
  Personal name Gőttlichová, Martina, 1976- (dissertant)
  Issue data2021
  Phys.des.81
  NoteOponent Jana Pavlíková. Ved. práce Kateřina Šteklová
  Thesis noteDiplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 0
  Another responsib. Pavlíková, Jana, 1968- (opponent)
  Šteklová, Kateřina (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra anglistiky (degree grantor)
  Subj. Headingsdějiny překladu teorie překladu překladatelský proces původní text text v cílovém jazyce lexikální ekvivalence gramatická ekvivalence textová ekvivalence pragmatická ekvivalence funkce analýza history of translation theory of translation process of translation source text target text equivalence translation equivalence grammatical equivalence textual equivalence pragmatic equivalence function analysis
  Form, Genre diplomové práce
  UDC(043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00184101
  Document kindDiploma theses

Number of the records: 1