Number of the records: 1  

Effect of particle size on granular mixing process by using discrete element method

 1. Title statementEffect of particle size on granular mixing process by using discrete element method / Anna Paříková
  Par.titleVliv velikosti částic na proces granulárního míchání metodou diskrétních prvků
  Personal name Paříková, Anna, (dissertant)
  Production2019
  Phys.des.63 listů : ilustrace, grafy, schémata + 1 CD
  NoteVedoucí práce Jaromír Havlica. Oponent Klára Jirounková. Název a text práce v anglickém jazyce
  Thesis noteBakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2019
  Another responsib. Havlica, Jaromír (thesis advisor)
  Jirounková, Klára (opponent)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra chemie (degree grantor)
  Subj. Headings experimentální chemie * chemická technologie
  Subj. Headingsgranulární míchání velikost částic struktura toku homogenizace metoda diskrétních prvků granular mixing particle size flow patterns homogenization discrete element method
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect542 - Praktická laboratorní chemie. Preparativní a experimentální chemie
  UDC542.06 * 66 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languageangličtina
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00181838
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 112943300711294sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1