Number of the records: 1  

země bývalé NDR

 1. Geographic namezemě bývalé NDR
  See linkstáty bývalé NDR
  bývalá NDR
  nové spolkové země Německa
  See also Německo
  Německo východní
  Německá demokratická republika
  Berlín (Německo : východní)
  Braniborsko (Německo)
  Durynsko (Německo)
  Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo)
  Sasko (Německo)
  Sasko-Anhaltsko (Německo)
  Linking entryformer GDR countries
  DatabaseFile of geographical names
  References (3) - File of geographical names
  (2) - Books
Number of the records: 1