Number of the records: 1  

atestační práce

 1. Form, Genreatestační práce
  See also vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  Linking entryattestation theses
  Source data foundFischer, Oldřich Arnošt: Zdravotně významné druhy dvoukřídlých (Insecta, Diptera) čeledí vířilkovitých (Fanniidae) a bzučivkovitých (Calliphoridae) v biotopech města Brna a vybraných lokalit jižní Moravy :písemná atestační práce k atestační zkoušce k získání atestace II. stupně ve specializaci ekologie ; www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  DatabaseFile of genre and forms terms
Number of the records: 1