Number of the records: 1  

vodní doprava

 1. Topical termvodní doprava
  See linkdoprava vodní
  doprava lodní
  lodní doprava
  See alsobezpečnost plavby
  nákladní vodní doprava
  námořní doprava
  osobní vodní doprava
  paroplavba
  pobřežní lodní doprava
  vnitrozemská vodní doprava
  vodní cesty
  doprava
  majáky
  přístavy
  Linking entryshipping
  Conspect351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
  656.6/.7 - Vodní a letecká doprava
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (14) - Books
  (14) - Diploma theses
Number of the records: 1