Number of the records: 1  

venkov

 1. Topical termvenkov
  See alsorozvoj venkova
  samoty
  sociologie venkova
  venkovské obyvatelstvo
  venkovské ženy
  venkovští muži
  vesnice
  Linking entrycountryside
  Seosko područje
  Seosko područje
  Seoska područja
  kaimas (sociologija)
  kaimas (gyvenviečių geografija)
  kaimas (apylinkės)
  vidiek
  vidiek
  vidiek
  Podeželje
  Podeželje
  Podeželje
  Conspect316.33 - Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit
  71 - Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
  911 - Obecná geografie. Systematická geografie
  DatabaseFile of subject terms
  References (7) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (104) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - Diploma theses
Number of the records: 1