Number of the records: 1  

tvoření slov

 1. Topical termtvoření slov
  See linkslovotvorba
  See alsoetymologie
  flexe (lingvistika)
  pojmenování
  hybridní slova
  infixy
  předpony a přípony
  složená slova
  univerbizace
  zkratky
  morfologie (lingvistika)
  Linking entryword formation
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseFile of subject terms
  References (9) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (89) - Books
  (26) - Diploma theses
Number of the records: 1