Number of the records: 1  

těžké kovy

 1. Topical termtěžké kovy
  See linkkovy těžké
  See alsokovy
  ložiska těžkých kovů
  Linking entryheavy metals
  Conspect546 - Anorganická chemie
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (26) - ARTICLES
  (39) - Books
  (76) - Diploma theses
Number of the records: 1