Number of the records: 1  

tepelná vodivost

 1. Topical termtepelná vodivost
  See linkvodivost tepelná
  See alsofyzikální vlastnosti materiálů
  sdílení tepla
  sdílení tepla vedením
  teplo
  Linking entryheat conductivity
  Conspect536 - Teplo. Termodynamika
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1