Number of the records: 1  

stát

 1. Topical termstát
  See linkstátnost
  See alsojednostranné právní akty
  národní zájem
  názvy států
  reprezentace (politika)
  sociální instituce
  veřejná diplomacie
  de facto státy
  dominia
  imunita státu
  malé státy
  mnohonárodní státy
  městské státy
  neutrální státy
  národní stát
  právní stát
  právo na sebeurčení
  rozpad států
  secese (právo)
  slabé státy
  sousední státy
  stát a církev
  stát a právo
  státní území
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  vznik států
  zaniklé státy
  Linking entryState, The
  Država
  valstybė
  Država (teorija)
  štát
  Država
  Conspect321 - Politologie
  DatabaseFile of subject terms
  References (28) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (117) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - Diploma theses
  (21) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.