Number of the records: 1  

správa majetku

 1. Topical termspráva majetku
  See alsosvěřenství
  správa nemovitostí
  majetek
  Linking entryproperty management
  Conspect005 - Management. Řízení
  DatabaseFile of subject terms
  References (3) - File of subject terms
  (8) - Books
  (4) - Diploma theses
Number of the records: 1