Number of the records: 1  

sociolingvistika

 1. Topical termsociolingvistika
  See alsoantropolingvistika
  etnolingvistika
  geografická lingvistika
  jazyk a kultura
  argot
  jazyková kultura
  kritická analýza
  slang
  vernakulární jazyky
  zdvořilost
  aplikovaná lingvistika
  Linking entrysociolinguistics
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (100) - Books
  (14) - Diploma theses
Number of the records: 1