Number of the records: 1  

sociální výzkum

 1. Topical termsociální výzkum
  See linksociálněvědní výzkum
  výzkum sociální
  výzkum sociálněvědní
  See alsokomparativní výzkum
  obsahová analýza
  komparativní výzkum
  vědecký výzkum
  biografická metoda
  akční výzkum
  biografická metoda
  dotazníky
  dotazování
  hloubkový rozhovor
  výzkum médií
  sociologický výzkum
  sociální vědy
  sociálněpedagogický výzkum
  sociálněpsychologický výzkum
  obsahová analýza
  výzkum médií
  Linking entrysocial research
  Conspect3 - Společenské vědy
  DatabaseFile of subject terms
  References (14) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (50) - Books
  (10) - Diploma theses
Number of the records: 1