Number of the records: 1  

sociální služby

 1. Topical termsociální služby
  See linkslužby sociální
  See alsopracovní asistenti
  pracovní asistentky
  prostupné bydlení
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  biografická péče
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  dlouhodobá péče
  domovy se zvláštním režimem
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  odlehčovací pobyty
  odlehčovací služby
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  pracovnice v sociálních službách
  pracovníci v sociálních službách
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  síťování (sociální práce)
  terénní sociální služby
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  Linking entrysocial service
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  DatabaseFile of subject terms
  References (39) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (166) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (415) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.