Number of the records: 1  

rozhodování

 1. Topical termrozhodování
  See linkmanažerské rozhodování
  rozhodování manažerské
  See alsokolegiální orgány
  osobní autonomie
  podpora rozhodování
  politické rozhodování
  management
  morální hazard
  teorie rozhodování
  Linking entrydecision making
  Conspect005 - Management. Řízení
  159.95 - Vyšší duševní procesy
  DatabaseFile of subject terms
  References (7) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (96) - Books
  (5) - Diploma theses
Number of the records: 1