Number of the records: 1  

rodinné právo

 1. Topical termrodinné právo
  See linkprávo rodinné
  See alsorodičovská odpovědnost
  Cochemský model
  střídavá péče
  manželské právo
  opatrovnictví
  otcovství
  partnerské vztahy
  poručenství
  vyživovací povinnost
  soukromé právo
  Linking entryfamily law
  šeimos teisė
  Semejni odnosi
  rodinné vzťahy
  Družinska razmerja
  Conspect347 - Soukromé právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (10) - File of subject terms
  (60) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.