Number of the records: 1  

personální management

 1. Topical termpersonální management
  See linkpersonalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  See alsokádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociální audit
  age management
  assessment centra
  diversity management
  fluktuace zaměstnanců
  hodnocení pracovníků
  interní marketing
  kompetenční modely
  outplacement
  personální audit
  personální marketing
  povýšení zaměstnanců
  propouštění zaměstnanců
  přijímací řízení
  sociální politika podniku
  talent management
  řízení pracovního výkonu
  management
  Linking entrypersonnel management
  Conspect005 - Management. Řízení
  DatabaseFile of subject terms
  References (24) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (10) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (301) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (249) - Diploma theses
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1