Number of the records: 1  

numerická analýza

 1. Topical termnumerická analýza
  See linkanalýza numerická
  See alsonumerická matematika
  numerické metody
  Linking entrynumerical analysis
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (5) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (23) - Books
Number of the records: 1