Number of the records: 1  

námořní právo

 1. Topical termnámořní právo
  See linkprávo námořní
  See alsonavigační pravidla
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní právo mořské
  námořní doprava
  námořní politika
  obchodní právo
  Linking entrymaritime law
  jūrų teisė
  Pomorsko pravo
  námorné právo
  Pomorsko pravo
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (6) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Books
Number of the records: 1