Number of the records: 1  

měření času

 1. Topical termměření času
  See alsochronometrie
  fyzikální měření
  hodiny
  určování času
  chronometry
  Linking entrytime measurement
  Conspect531 - Obecná mechanika. Mechanika pevných a tuhých těles
  006.95 - Chronologie
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (8) - Books
  (4) - Diploma theses
Number of the records: 1