Number of the records: 1  

historické prameny

 1. Topical termhistorické prameny
  See linkprameny historické
  See alsoerekční knihy
  penitenciály
  písemné prameny
  regesta
  historické dokumenty
  Linking entryhistorical sources
  Conspect930 - Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (169) - Books
  (4) - Diploma theses
Number of the records: 1