Number of the records: 1  

emoce

 1. Topical termemoce
  See linkcity
  See alsoafekty
  alexithymie
  emoční inteligence
  krutost
  neuroticismus
  přání
  senzibilita
  syndrom vyhoření
  teorie attachmentu
  terapie pevným objetím
  terapie zaměřená na emoce
  ambivalence
  apatie
  hněv
  katarze
  křivda
  naděje
  negativní emoce
  nostalgie
  nálada
  patos
  pláč
  pozitivní emoce
  rozmar
  sentiment
  smutek
  smích
  starosti
  strach
  stud
  touha
  tréma
  veselost
  vzdor
  zoufalství
  úsměv
  úzkost
  žárlivost
  psychologie
  Linking entryemotions
  Conspect159.93/.94 - Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
  DatabaseFile of subject terms
  References (38) - File of subject terms
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (182) - Books
  (17) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.