Number of the records: 1  

čtenářská gramotnost

 1. Topical termčtenářská gramotnost
  See linkgramotnost čtenářská
  čtenářské strategie
  strategie čtenářské
  See alsoporozumění textu
  čtenáři
  čtenářky
  čtenářská kultura
  čtenářská pregramotnost
  čtenářské kluby
  čtení
  gramotnost
  Linking entryreaders' literacy
  Bibliotekų skaitytojai-Knygos ir skaitymas
  čitateľská gramotnosť
  Conspect028 - Čtení. Četba
  DatabaseFile of subject terms
  References (6) - File of subject terms
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (57) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (36) - Diploma theses
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1