Number of the records: 1  

církevní život

 1. Topical termcírkevní život
  See linkživot církevní
  See alsocírkevní komunikace
  náboženský život
  fary
  církev
  Linking entrychurch life
  Conspect27-4 - Praktická teologie. Morální teologie
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (83) - Books
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1