Number of the records: 1  

cenné papíry

 1. Topical termcenné papíry
  See linkpapíry cenné
  See alsošeky
  investiční služby
  dluhopisy
  sekuritizace
  akcie
  emise cenných papírů
  finanční deriváty
  investiční certifikáty
  komoditní deriváty
  obchodování s cennými papíry
  dluhopisy
  směnky
  investiční bankovnictví
  Linking entrysecurities
  Conspect336.7 - Finance
  347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (12) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (57) - Books
  (56) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.